Наш сайт переїхав .

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Наш навчальний заклад
Історія закладу

Наш дошкільний заклад заснований у 1964 році.

На даний час функціонує 6 груп: 1 - ясельного віку, 5 - дошкільного.

Дошкільний заклад має: 

- спортивно-музичний зал
- офтальмологічний кабінет
- кабінети дефектологів
- медичний кабінет
- методичний кабінет
 
З метою розвитку індивідуальних, творчих здібностей дітей працюють гуртки: - театральний «У світі казки»
- малювання «Веселий олівець»
- вокального співу 
- дослідницької діяльності «Маленькі дослідники»
- екологічний «Дивокрай»
 

   


Педагоги, весь колектив, спрямовують свою роботу на забезпечення всебічного розвитку дітей з порушенням зору шляхом корекційно-компенсаторної, лікувально-відновлювальної роботи та створення оптимальних умов для фізичного та психічного розвитку; на розвиток пізнавальної активності дошкільнят, формування їх розумових здібностей, самостійності та ініціативності.

Враховуючи сучасні підходи до питання дошкільного виховання, вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", з метою підвищення якості навчання та виховання дітей, педагогічний колектив дошкільного закладу працює над такими пріоритетними завданнями:
- Зміцнення здоров'я, розвиток і формування особистості дошкільнят, забезпечення соціально - психологічної реабілітації та адаптації дітей з вадами зору шляхом корекційно - відновлювальної та лікувально - оздоровчої роботи. 
- Створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої Себе.
- Формування у дошкільнят активно - пізнавального ставлення до природи через спостереження та пошуково - дослідницьку діяльність.
- Розвиток мовленнєвої компетентності дітей шляхом використання інноваційних методів та прийомів.

Педагогічний колектив закладу приділяє значну увагу вивченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування.

Одночасно із здобуттям дошкільної освіти малюки проходять комплекс лікувально - реабілітаційних заходів.
Тож для їхнього всебічного розвитку підхід до цілеспрямованого навчання здійснюється з урахуванням особливостей кожної дитини. Робота здійснюється в трьох основних напрямах:
- організаційно-педагогічному, 
- корекційно-виховному 
- лікувально-відновлювальному.

Специфіка організаційно-педагогічного напряму роботи полягає у визначенні рівня розвитку кожної дитини (діагностуванні), комплектуванні груп з урахуванням психофізичних особливостей кожного вихованця, виборі ігрового та наочного матеріалу, обладнанні приміщень. У закладі обладнані кабінети тифлопедагогів, у яких вчителі - дефектологи проводять індивідуальні заняття по відновленню гостроти зору та розвитку зорових функцій, використовуючи спеціальні дидактичні ігри - вправи і завдання, які тренують зір, формують у дітей певні уявлення про предмети і явища, розвивають зорову увагу, пам'ять. Індивідуальні особливості зору дошкільнят враховуються вихователями під час проведення занять. Дидактичні ігри для розвитку зору та зорового сприйняття підбираються індивідуально для кожної дитини в залежності від стану зору і періоду відновлювальної роботи.

Завдання корекційно-виховної роботи - сформувати компенсаторні механізми розвитку пізнавальної та трудової діяльності дітей, скоригувати відхилення в їхньому розвитку та власне виховання й соціалізація особистості.

Навчальну роботу в садку будуємо за тематичним принципом, що забезпечує конкретизацію та поглиблення уявлень наших вихованців про довкілля.

Заняття з кожної теми розраховані на тиждень, протягом якого вихователі, тифлопедагоги, реалізують поставлені перед ними корекційно-компенсаторні завдання на матеріалі однієї лексичної теми, щодня доповнюючи, збагачуючи та систематизуючи знання дітей про довкілля та найпростіші його закономірності.

Третій напрямок - лікувально-відновлювальна робота, мета якої - розвиток та збереження залишкового зору в дітей, опір на здорові сили і їх збереження. Цю роботу здійснюють медичні працівники (лікар-офтальмолог та медсестри-ортоптистки, лікар-педіатр), а також учителі-дефектологи, вихователі, практичний психолог, які обізнані з вимогами спеціального режиму в закладі й дотримуються їх. Особливо велике значення мають заняття в офтальмологічному кабінеті, який обладнаний різноманітними лікувальними апаратами та компютерними програмами для діагностики, корекції та лікування різноманітних зорових порушень.

Хороший результат дають:

- лікування на апаратах в офтальмологічному кабінеті.- комп'ютерні програми для діагностики та лікування зорових порушень.

 


 

1  В кабинете офтальмолога


Спеціальні корекційні заняття ( заняття на офтальмологічних апаратах,  соціально-побутова орієнтація, просторове орієнтування, індивідуальні заняття у тифлопедагога ) зорієнтовані на певний дефект та конкретне функціональне порушення, пов'язане з порушенням зору. Методика цих за­нять, корекційні прийоми та засоби спрямовані на подолання психофізичних недоліків в розвитку. Для відновлення гостроти зору і розвитку зорових функцій вихователі, тифлопедагоги використовують спеціальні дидактичні ігри - вправи і завдання, які тренують зір, формують у дітей певні уявлення про предмети і явища, розвивають зорову увагу і пам'ять.

Навчально - виховна робота у дошкільному закладі проводиться за новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку " Я у світі", враховуючи рекомендації Київської навчально - виховної програми для дітей з вадами зору. Результативність навчально - виховної роботи з дітьми стала можлива завдяки впровадженню в практику інноваційних технологій та кращого педагогічного досвіду, зокрема „ Пошуково - дослідницька діяльність"- вихователь Вознюк Т.В., „ Розвиток творчих здібностей дошкільнят" за методикою Л. Шульги - вихователь Мушенко І.Б. " Розвивальне читання " за методикою Л. Шелестової - вихователь Трескова Л.В., " Естетико - екологічне виховання дошкільнят" за методикою Тарасенко - Вінніченко Н.М.

Провідною діяльністю у дошкільному віці є гра. Педагоги широко використовують різноманітні дидактичні ігри для навчання та виховання дітей.

Зусилля вихователів, дефектологів, лікаря-офтальмолога, сестер-ортоптисток, психолога підпорядковані природі дитини, її індивідуальним особливостям розвитку, де головною проблемою залишається корекція, реабілітація та оздоровлення дітей.

Різноманітними вправами, завданнями для корекції зору насичені всі види діяльності дітей - художня, музична, навчальна, ігрова.

Турбота про здоров'я дитини в контексті його чотирьох складових: фізичного, психоемоційного, морального та соціального є одним із пріоритетів роботи нашого дошкільного закладу.